Księgarnie prawnicze

Księgarnie prawnicze

Prace nad silnikami sklepów dla księgarni prawniczych. Zakres prac obejmował dostosowanie aplikacji do potrzeb klienta, w tym wprowadzenie integracji z zewnętrznymi dostawcami. Prowadzone prace wykonane zostały przy wykorzystaniu frameworka Kohana jak również biblioteki jQuery.

(serwis on-line)